پاور

مرتب کردن بر اساس:
محدوده:
لیست شبکه
پاور گرین POWER GREEN GP700A-HP
پاور گرین POWER GREEN GP700A-HP طراحی و تولید مطابق جدیدترین اصلاحات استاندارد ATX 12V  ویرایش..
مبنی بر 0 نظر
379,000 تومان بدون مالیات:
379,000 تومان
پاور گرین POWER GREEN GP330A-SP
پاور گرین  POWER GREEN GP330A-SP طراحی و تولید مطابق جدیدترین اصلاحات استاندارد ATX 12V  ..
مبنی بر 0 نظر
129,000 تومان بدون مالیات:
129,000 تومان
پاور گرین POWER GREEN GP380A-SP
پاور گرین POWER GREEN GP380A-SP طراحی و تولید مطابق جدیدترین اصلاحات استاندارد ATX 12V  ویرایش..
مبنی بر 0 نظر
159,000 تومان بدون مالیات:
159,000 تومان
پاور گرین POWER GREEN GP430A-HE
پاور گرین POWER GREEN GP430A-HE طراحی و تولید مطابق جدیدترین اصلاحات استاندارد ATX 12V  ویرایش..
مبنی بر 0 نظر
175,000 تومان بدون مالیات:
175,000 تومان
پاور گرین POWER GREEN GP480A-SP
پاور گرین POWER GREEN GP480A-SP طراحی و تولید مطابق جدیدترین اصلاحات استاندارد ATX 12V  ویرایش..
مبنی بر 0 نظر
185,000 تومان بدون مالیات:
185,000 تومان
پاور گرین POWER GREEN GP530A-EU
پاور گرین POWER GREEN GP530A-EU طراحی و تولید مطابق جدیدترین اصلاحات استاندارد ATX 12V  ویرایش..
مبنی بر 0 نظر
205,000 تومان بدون مالیات:
205,000 تومان
پاور دیپ کول POWER DEEP COOL DQ 1000 GOLD
پاور دیپ کول POWER DEEP COOL DQ 1000 GOLD پاور قدرتمند DQ1000 Quanta با نشان 80 Plus Gold از طراحی ..
مبنی بر 0 نظر
ناموجود بدون مالیات:
ناموجود
پاور گرین POWER GREEN GP600A-HP
پاور گرین POWER GREEN GP600A-HP طراحی و تولید مطابق جدیدترین اصلاحات استاندارد ATX 12V  ویرایش..
مبنی بر 0 نظر
ناموجود بدون مالیات:
ناموجود
پاورگرین POWER GREEN GP750A-ZS
پاورگرین POWER GREEN GP750A-ZS گروه پاورهای  ZS SERIES با راندمان بالاتر از 85%وضریب توان بیش ..
مبنی بر 0 نظر
ناموجود بدون مالیات:
ناموجود